POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w tym stron internetowych znajdujących się w domenie https://www.clickitgroup.pl/, danych na portalach społecznościowych, jest Click IT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000896241, NIP: 5252860265, REGON: 388792575, kapitał zakładowy w wysokości 25 000 złotych.

Inspektor Ochrony Danych

W trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@clickitgroup.pl oraz adresu korespondencyjnego administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Nasze usługi wykorzystują szyfrowaną transmisję danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co chroni dane identyfikujące użytkownika i znacznie blokuje przechwytywanie dostępu do konta przez nieautoryzowane systemy lub osoby.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników stron internetowych i użytkowników profili w portalach społecznościowych w celach i na podstawach wymienionych poniżej.

Dane zbierane w celach rekrutacyjnych

Za pośrednictwem naszych stron zbieramy dane w celach rekrutacyjnych, jeśli prześlesz nam tą drogą swoją aplikację lub CV. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda. Więcej na temat przetwarzania danych dla celów rekrutacyjnych dowiesz się w formularzu rekrutacyjnym. Takie dane przechowujemy do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym proces się zakończył, a jeśli wyraziłeś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, do czasu odwołania przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż trzy lata od ostatniego kontaktu.

Dane zbierane w celach marketingowych

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu wysyłki ofert handlowych drogą elektroniczną przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach na podstawie zgody. O zbieraniu danych w takich celach jesteś zawsze informowany w miejscach, gdzie prosimy Cię o wyrażenie takiej zgody. Takie dane przechowujemy do czasu odwołania przez Ciebie zgody.

Dane zbierane w celach kontaktowych

Za pośrednictwem naszych stron możesz się z nami skontaktować jeśli chcesz: - złożyć zapytanie drogą mailową lub telefoniczną; - skontaktować się za pomocą formularza kontaktowego; Podane przez Ciebie dane osobowe w celach kontaktowych przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na umożliwieniu nam udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego od zakończenia korespondencji.

Dane zbierane w związku z wysyłką newslettera

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wysłania Ci naszego newslettera. Takie dane będziemy przechowywać do czasu odwołania zgody.

Dane zbierane za pośrednictwem portali społecznościowych

Prowadzimy strony profilowe na portalach społecznościowych w celu udostępniania ich użytkownikom przygotowanych przez nas treści oraz kontaktowania się z użytkownikami tych portali: Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube, Twitter, Wordpress. W ich ramach przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy jesteś ich użytkownikiem i odwiedzasz wskazane profile, bądź wchodzisz w interakcje z tymi profilami (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości), gromadzimy w ten sposób także dane dotyczące Twojej aktywności na tym profilu. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na umożliwieniu nam kontaktu z innymi użytkownikami portali i podejmowaniu innych działań zgodnie z regulaminami takich portali. Portale społecznościowe posiadają własne regulacje i zasady działania, które są niezależne od nas, w związku z tym jako użytkownicy portalu społecznościowego i Ty i my jesteśmy związani także polityką prywatności i regulaminami zaakceptowanymi w ramach takiego portalu społecznościowego. Pamiętaj, że jako użytkownik portalu społecznościowego możesz także zarządzać swoim kontem i zamieszczanymi treściami zgodnie z regulacjami takiego portalu.

Odbiorcy danych osobowych

Przy przetwarzaniu danych osobowych korzystamy z pomocy innych podmiotów, takie podmioty przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie i w naszym imieniu, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług teleinformatycznych tj.: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, projektowanie i utrzymanie strony internetowej, obsługi poczty elektronicznej, usług prawnych, doradczych, marketingowych. W określonych prawem przypadkach przekazujemy dane osobowe także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przekazujemy Twoje dane osobowe także innym odbiorcom - dostawcom technologii wykorzystywanych przez Stronę. Informujemy, że może zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w związku z możliwością prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców będących odbiorcami danych. W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej.

Odniesienia do innych stron

Na naszej stronie korzystamy z wtyczek portali społecznościowych oraz wtyczek i linków kierujących do stron innych podmiotów. Są to: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Na naszej stronie umieszczamy także linki kierujące do stron internetowych innych podmiotów, gdy uznamy, że zawierają treści którymi warto się podzielić, bądź na które chcielibyśmy zwrócić uwagę lub podać źródło zamieszczanych przez nas informacji. Po kliknięciu w taką wtyczkę lub link zostaniesz przekierowany na stronę innego podmiotu. Za działanie tych portali i stron odpowiadają ich dostawcy. Więcej informacji na temat tego jak wskazane wyżej podmioty (dostawcy) przetwarzają dane osobowe i wykorzystują pliki cookie możesz uzyskać zapoznając się z politykami prywatności i regulaminami tych portali i stron.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli masz wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych pamiętaj, że zawsze masz prawo do informacji. Jeśli zwrócisz się do nas z pytaniami udzielimy Ci na nie odpowiedzi. Ponadto zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa:

 • • prawo dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 • • prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (16 RODO),
 • • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 • • prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO)
 • • prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany, (art. 20 RODO),
 • • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich
 • • w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym
 • • wobec profilowania (art. 21 RODO),
 • • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@clickitgroup.pl z podaniem adresu, który został użyty do wyrażenia zgody.

• w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@clickitgroup.pl z podaniem adresu, który został użyty do wyrażenia zgody.

Skarga do organu nadzoru

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki cookie

Nasze strony internetowe korzystają z plików cookie. Pliki cookie to niewielkie informacje, wysyłane przez stronę internetową, który odwiedzasz i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz podczas przeglądania stron internetowych. Za pomocą cookie zbierane są różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Cookie mają więc wpływ na prawidłowe funkcjonowanie stron internetowych. Cookie umożliwiają także zapamiętywanie Twoich preferencji (np. wybór języka) i ułatwiają korzystanie ze stron. Informacje zbierane za pośrednictwem cookie mogą być także wykorzystywane w celach statystycznych lub analizowane, by pomóc właścicielom stron w lepszym ich dopasowaniu do preferencji użytkowników. Za pomocą plików cookie zbieramy takie informacje jak: dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych, dane o miejscu logowania (lokalizacyjne), numery IP.

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookie:

 • • Sesyjne pliki cookies - są przechowywane w urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zarejestrowane informacje są później trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 • • Stałe pliki cookies - te pliki cookie są przechowywane w urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji przeglądarki internetowej lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm stałych plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Wykorzystywane przez nasze strony pliki cookie możemy podzielić na dwa typy plików:

 • • Cookies Administratora - pliki cookies zamieszczane przez nas za pośrednictwem naszych stron.
 • • Cookies stron trzecich - pliki cookies umieszczane przez naszych partnerów biznesowych za pośrednictwem naszych stron.

Pliki te są wykorzystywane w szczególności do analizy danych oraz badania zachowania użytkowników na stronie.

Zarządzanie plikami cookies

Masz możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.Pamiętaj jednak, że efektem zmiany ustawień w Twojej przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron internetowych i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.